Kommende arrangementer

Ordinær Generalforsamling

Gørding Hallens Venner afholder
Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning om det forløbne år
Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Budget for det kommende år fremlægges
Valg af bestyrelse + 1 suppleant

På valg: Holger Svenning, Bodil Lauridsen, Bodil Schultz
Suppleant: Poul Erik Christiansen

Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
Flemming Pedersen, Per Johansen
+ 1 suppleant Frede Nedergaard
Eventuelt

Tilmelding af hensyn til forplejning til Holger Svenning: tlf. 29 26 56 51
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Kandis

Kandis i Gørding for 20. gang

Fantastisk fest vi havde i Gørding Idræts- & Kulturcenter. Der blev sunget med på alle de gode sange fra Kandis og danset hele aftenen. Tak til alle gæster og hjælpere.

Gørding Hallens Venner

Gørding Hallens Venner har til formål at yde støtte til Gørding Idræt - og Kulturcenter. Foreningen skaffer penge til denne støtte gennem overskud fra arrangementer samt medlemskontingenter. Foreningen afholder hvert år Kandis i januar måned i samarbejde med Gørding-Lourup Idrætsforening med deltagelse af ca. 750 personer. Desuden afholdes der hvert år i november måned julefrokost i hallen.

Bestyrelsen

Holger Svenning

Formand


Bodil Schultz

Sekretær


Jesper Petersen

Kasserer


Bodil Lauridsen

Medlem


Peter Sørensen

Medlem