Nyheder

Gørding Hallens Venner

Gørding Hallens Venner har til formål at yde støtte til Gørding Idræt - og Kulturcenter. Foreningen skaffer penge til denne støtte gennem overskud fra arrangementer samt medlemskontingenter. Foreningen afholder hvert år Kandis i januar måned i samarbejde med Gørding-Lourup Idrætsforening med deltagelse af ca. 750 personer. Desuden afholdes der hvert år i november måned julefrokost i hallen.

Bestyrelsen

Holger Svenning

Formand


Kurt Hansen

Næstformand


Flemming Pedersen

Kasserer


Bodil Schultz

Sekretær


Bodil Lauridsen

Medlem